...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย  ไปเยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพ
ที่เทศบาลนครเชียงราย
นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย  พาเกษตรกรไปเยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพ
ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
กำลังติดตั้งถุงแก๊สชีวภาพ 

นายสุระ สุขใสปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยแนะนำเกษตรกรติดตั้งบ่อแก็สชีวภาพ
ที่บ้านนายทวี ดอนแสนเทพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น