...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

อาสาดีเด่นระดับ สสอ.๕

นายทวี ดอนศรีเทพ อาสาปศุสัตว์ ของอำเภอเวียงชัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ สสอ.๕ รับโล่จากนายอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย