...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย  ไปเยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพ
ที่เทศบาลนครเชียงราย
นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย  พาเกษตรกรไปเยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพ
ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
กำลังติดตั้งถุงแก๊สชีวภาพ 

นายสุระ สุขใสปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยแนะนำเกษตรกรติดตั้งบ่อแก็สชีวภาพ
ที่บ้านนายทวี ดอนแสนเทพ

อบรมปศุสัตว์อินทรีย์

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยนำเกษตรกร ไปดูงานหมูหลุม ที่อำเภอแม่สรวย  ตามโครงการฟาร์มยั่งยืนของกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมๆ   ป่าแดด  อำเภอที่ได้รับโอกาส   เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ หมูหลุมของนายตา คำปิว ที่ใช้เป็นแหล่งดูงาน

 เลี้ยงกบชึ่งนายตา คำปิว ทำได้ดีมาก รายได้ปีละหลายแสนบาท น้องกบเมย์และน้องแนน ปศุสัตว์ตำบลกำลังชมกิจกรรมของนายตา คำปิว คอกบ่อกบแต่ละรุ่น