...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ )ที่บ้านนายทวี ดอนแสนเทพ อาสาพัฒนาปศุสัตว์ดีเด่น สสอ 5 ปี 2552 บ้านใหม่ศรีวิไลย์ ตำบลดอนศิลา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา และราษฎร เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ผลิตแก๊สชีวภาพ จากมูลสัตว์


นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนายทวี ดอนแสนเทพ นางสุมาลี ดอนแสนเทพ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลดอนศิลา ร่วมกันติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผลิตแก๊สชีวภาพจากมูล โค และสุกร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒