...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ผลิตแก๊สชีวภาพ จากมูลสัตว์


นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนายทวี ดอนแสนเทพ นางสุมาลี ดอนแสนเทพ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลดอนศิลา ร่วมกันติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผลิตแก๊สชีวภาพจากมูล โค และสุกร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น