...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

ทำข้าวโพดหมักไว้เลี้ยงโค

นายทวี ดอนแสนเทพ ทำข้าวโพดหมัก ไว้เลี้ยงโคและสอนเกษตรกรเครื่อข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น